شطرنج

تصمیم عجیب فدراسیون شطرنج و اعزام بازیکن معترض، حضور 6 بازیکن در مسابقات تیمی قهرمانی دنیا!

ترکیب تیم ملی شطرنج ایران برای حضور در مسابقات تیمی قهرمانی دنیا دچار تغییر شد.

26 خرداد 1398