بهداشت دهان و دندان

کشف دندان یک کودک نئاندرتال در کرمانشاه

یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال برای نخستین بار در پناهگاه صخره ای باوه یوان در استان کرمانشاه کشف شد.

26 شهریور 1398

انتقام عجیب مرد هندی از افعی مرگبار، گازم گرفتی؛ گازت می گیرم!

یک مرد هندی که از سوی یک مار افعی گزیده شده بود، برای انتقام مار را گاز گرفت و کشت و خود راهی بیمارستان شد.

9 شهریور 1398