شمشیربازی

بانوان شمشیرباز از صعود به جمع 16 نفر پایانی فلوره باز ماندند

خبرنگاران: بانوان شمشیرباز کشورمان در سومین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در سنگاپور امروز (شنبه) از صعود به جمع نفرات برتر اسلحه فلوره بازماندند.

19 شهریور 1398